DOMESTIKACE PSA

Domestikace česky také zdomácnění. Pes je možná jeden z nejdéle domestikovaných druhů. Časově se udává již před 15000 lety. Některé studie však říkají, že dokonce 20-40000 let. Je to tedy jeden z nejstarších domestikovaných živočichů a zároveň jedinou plně domestikovanou psovitou šelmou.

Jakou šelmu jsme tedy domestikovali? Můžeme původ psa skutečně hledat pouze ve vlkovi (Canis lupus) nebo podle jiné teorie (zastávané např. zakladatelem etologie Konradem Lorenzem) patřil k předkům vlka také šakal nebo kojot? Zdá se však, že původ psů je na základě analýz DNA poměrně jednoznačný! Za předka dnešního psa lze skutečně považovat pouze vlka obecného (Canis lupus). Cesta od vlka k domestikovanému psovi však nebyla jednoduchá.

Proces domestikace vlka a jeho přeměna ve psa začal před mnoha tisíci lety. Docházelo k tomu v různých oblastech severní polokoule a to pravděpodobně v různých časových obdobích. Předkové psa vykazují velké změny v tělesné stavbě, ale i velikosti. Obecně v průběhu domestikace došlo ke zmenšení hmotnosti mozku v porovnání s vlkem až o 30 procent. Zmenšila se smyslová centra, zhoršila samostatnost při řešení problémů. Zlepšila se cvičitelnost a závislost na člověku a došlo také ke změně hlasových projevů. Vlci neštěkají, pouze kňučí a vyjí. Psi na rozdíl od vlků nejsou schopni spolupracovat při lovu velké kořisti a společně se nepodílejí na péči o mláďata.

vzor obrázku email - širší

Říká se, že ochočení vlci žili v pravěkých domácnostech nejspíše ještě dlouho před tím, než jsou první archeologické nálezy.
Nicméně samotný proces domestikace nebyl vůbec snadný. Za jednu generaci je možné si vlka ochočit, nikoli však domestikovat.
Vlčí jídelníček překvapivě však netvořilo maso, ale rostliny, a to mnohem více než se předpokládalo. Také se živili mimo jiné mršinami, takže pro ně bylo zřejmě výhodné se zdržovat poblíž lidských sídel, kde se mohli přiživovat na zbytcích. Poté co několik generací vlků žilo v blízkosti lidských sídel, je možné, že si na přítomnost člověka částečně zvykli. Nejspíš k tomuto mnohageneračnímu procesu domestikace pomohlo i to, že vzájemně dokázali číst z pohybů jejich těla či mimických svalů. Pro člověka jsou totiž poměrně dobře čitelné. A naopak - oproti jiným zvířatům vlci (a v daleko větší míře samozřejmě domácí psi) výrazně vynikají ve schopnostech chápat lidské komunikační prostředky.

wolf

Přes to všechno se předpokládá, že dospělí vlci se do lidské domácnosti nedokázali začlenit. Trochu jiná situace nastávala s mláďaty. Vlčata osvojená a vychovaná člověkem se mohla částečně přizpůsobit životu v lidské skupině, případně se i množit.
Vzájemné soužití lidí a psů bylo patrně zpočátku založeno na jakémsi citovém vztahu, protože pes žádný konkrétní užitek nepřinášel. Trvalo velmi dlouho, než se z vlků-psů stali skuteční pomocníci při lovu, pasení stád apod. V některých částech světa slouží psi jako potrava, ale protože jsou to převážně masožravá zvířata, a tudíž mají ve srovnání s býložravci horší výživnou hodnotu, k těmto účelům se patrně nechovali. Důkazem, že pes byl pro člověka blízkým tvorem, je nález paleolitického hrobu na území severního Izraele z doby přibližně před 12 000 lety. Kosterní pozůstatky psa a člověka zde spočívaly vedle sebe, paže člověka byla obtočena kolem krku psa. Jak dojemné!

vzor obrázku email - širší (1)

Jak tedy správně složit jídelníček psa, aby mu to bylo co nejpřirozenější?
Jak už jsem výše uváděla, původní skladba stravy u vlka v pravěké době byla překvapivě založena více na stravě rostlinné. Nynější vlk se v evoluci také přizpůsobil jiným podmínkám. Je to predátor a jeho strava je založená na masové složce. Je-li nouze nepohrdnou ani hmyzem a mršinami. Občas doplní svou stravu i ovocem, například jablky. Pro psa je tedy masová strava přirozená, ale neznamená to, že pes je masožravec. Pes je všežravec a stravu musí mít vyváženou. Optimální složení je 20-30 % proteinu. Toto složení můžeme vyčíst z obalu granulí, nicméně je důležité poznamenat, že někteří výrobci uvádějí hrubý protein, který ale není čistým masovým proteinem, ale je tam započítán i protein rostlinný, který pes neumí příliš dobře trávit.

Je tedy důležité vědět, jak se orientovat ve složení granulí. Brzy si řekneme o skladbě potravy ještě více.