Rozvoz po Praze ZDARMA po celý květen.

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE "SPOČÍTEJ DOX-BOXY"

Pravidla soutěže "Spočítej DOX-BOXy" (dále jen “Pravidla”)

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem i organizátorem soutěže je super-granule.cz (dále jen „organizátor“).

2. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím profilu @supergranule.

3. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá od 8.7.2021 do 31.7.2021. 

4. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

 1. Pravidel, se soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu v České republice (dále jen „soutěžící“).
 2. Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v souvislosti se soutěží zřídí) registraci na sociální síti Facebook facebookový profil.
 3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou (tzn. jednou odpovědět na soutěžní otázku) a může získat v soutěži pouze jednu výhru.
 4. Soutěžící se zapojí do soutěže zasláním komentáře s odpovědí na soutěžní otázku pod soutěžní příspěvek, a zároveň tento příspěvek přesdílí na svůj profil.
 5. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže.
 6. Super-granule.cz si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob.

5. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher

 1. Ze soutěžících, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku budou v živém vysílání vylosováni 3 výherci. Každý výherce vyhraje DOX-BOX. Losování proběhne do 2 týdnů od ukončení soutěže.
 2. Pokud výherce odmítne výhru převzít nebo neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání výhry, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 3. Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto Pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhru v soutěži není možné vymáhat soudní cestou.

6. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů 

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů – jména a příjmení je souhlas účastníků daný odesláním komentáře k soutěžnímu příspěvku. Osobní údaje účastníků budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící kdykoliv odvolat a to na e-mailové adrese info@super-granule.cz 

7. Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
 2. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na profilu @supergranule a zároveň uložena v písemné podobě na blogu www.super-granule.cz
 3. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookové stránce www.facebook.com/supergranule u soutěžního příspěvku.

V Praze dne 8.7.2021